Archive | July, 2011

Người Việt Nam ngu dốt: óc sáng tạo bị liệt?

10 Jul

Tổ chức sáng chế thế giới, năm 2008 đưa ra thống kê rằng người Hàn Quốc mặc dù ít dân hơn VN, nhưng có tới trên 100 nghìn bằng sáng chế. Còn người Thái Lan và Philippines dù ít dân hơn VN và văn hóa tương đối giống VN, nhưng cũng có ít nhất vài chục bằng sáng chế.

Còn “Người Việt Nam thông minh chăm chỉ” của chúng ta, năm 2008, KHÔNG CÓ BẰNG SÁNG CHẾ NÀO.

Có phải rằng người Việt Nam ngu dốt, hay là bị thiểu năng tuần hoàn não ? Hay là vì các món ăn của VN thiếu chất dinh dưỡng cho não phát triển.

Tại sao dân tộc VN ta không bao giờ sáng tạo được cái gì ra hồn như thế? cho tới tận năm 2011 rồi mà ta phải nhập hầu hết các mặt hàng phi nông nghiệp ? Chúng ta chỉ biết bóc của cải từ đất lên mà ăn và xuất khẩu? Mẹ đất chỉ cho ta nông sản mà không cho ta trí não chăng ?

Advertisements

Người Việt Nam ngu dốt

5 Jul

 

Người Việt Nam ta hay nghĩ rằng dân tộc ta là “Thông Minh” và “Chăm Chỉ”, đó là vì ta thường nghe người khác nói thế, và ta quá Ngu để đặt câu hỏi “Có thật thế không”, và quá Lười để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên